Echografie geen meerwaarde bij behandeling acute schouderpijn

Thema's

Thema's

Echografie geen meerwaarde bij behandeling acute schouderpijn

Uit onderzoek van huisartsonderzoeker Ramon Ottenheijm blijkt onder andere dat de meerderheid van de huisartsen het stellen van een diagnose schouderklachten liever overlaat aan een fysiotherapeut.
 
Volgens Ottenheijm blijkt dat het behandelen van acute schouderklachten door huisartsen met behulp van echografie (ultrasound) geen meerwaarde heeft ten opzichte van reguliere algemene huisartsenzorg volgens de NHG-standaard Schouderklachten. Dit wordt dan ook afgeraden. Wel kan echografie bij persisterende schouderklachten een volledige ruptuur uitsluiten of volledige- of partiële ruptuur vaststellen. Ook meent Ottenheijm dat bijna 70 procent van de huisartsen het stellen van een diagnose schouderklachten liever overlaat aan een fysiotherapeut.
 
Met het oog op deze verantwoordelijk is het dan ook goed om als fysiotherapeut uw kennis omtrent schouderklachten te verdiepen. Pro Education heeft een tweetal zeer boeiende en praktische cursussen. Op onze website leest u meer over Schouderklachten binnen de Zorgketen Orthopedie-Fysiotherapie en Schouderproblematiek – Basis.
 
Bron: Fysione

Thema's

Thema's