Fysiotherapeut uitgesteld of gemeden

Thema's

Thema's

Fysiotherapeut uitgesteld of gemeden

Ruim veertig procent van de deelnemers aan een meldactie van patiëntenfederatie NPCF naar bezuinigingen in de zorg, heeft weleens zorg uitgesteld of zelfs gemeden. Belangrijkste redenen die hiervoor worden genoemd, zijn het niet kunnen betalen (42 procent) en het verhogen van het eigen risico naar 350 euro (39 procent).

Een kwart van de mensen geeft aan dat hierdoor de gezondheid onnodig snel achteruit ging, en in negen procent ging de gezondheid volgens patiënten zelfs onherstelbaar achteruit. Aan de meldactie deden zo’n 12.000 mensen mee. Uit de meldingen blijkt ook dat mensen zorg uitstellen omdat ze dan niet kunnen solliciteren of omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. Dit jaar is het eigen risico met 120 euro verhoogd naar 350 euro. Dit wordt vaak als reden genoemd voor het uitstellen of mijden van zorg. Deelnemers geven aan dat ze later andere en/of duurdere zorg nodig hadden. Met name zorg van de fysiotherapeut (43 procent) wordt uitgesteld of gemeden. Ook uit onderzoek dat TNS NIPO deed onder artsen en patiënten blijkt dat mensen zorg mijden vanwege het verhoogde eigen risico. Ook toont het onderzoek aan dat de helft van de chronisch zieken de kosten voor de zorg niet meer kunnen opbrengen.

(Bron: NPCF/Fysioforum)

Gerelateerde cursus: Basiskennis en Vaardigheden van Zorgmarketing

Thema's

Thema's