Fysiotherapie even goed als kijkoperatie

Thema's

Thema's

Fysiotherapie even goed als kijkoperatie

Patiënten met meniscusproblemen bij artrose van de knie hebben evenveel baat bij een initiële behandeling met fysiotherapie als bij direct een operatieve behandeling. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers in NEJM op basis van een gerandomiseerde studie onder 351 mensen in zeven tertiaire centra.

De onderzoekers kozen willekeurig 45-plussers met een symptomatische en MRI-bewezen meniscusscheur bij een bestaande artrose. De patiënten kregen ofwel een driestaps fysiotherapeutische behandeling, ofwel een kijkoperatie waarbij de orthopeed de onregelmatige randen van de meniscus zodanig bijwerkte dat weer een stabiele situatie ontstond. In de groep die in eerste instantie voor fysiotherapie had geloot, mochten patiënt en chirurg in overleg alsnog in een later stadium tot operatie overgaan. Zes maanden na randomisatie bestond er geen significant verschil tussen de groepen wat betreft de verbetering in gewrichtsfunctie. De studie toont aan dat het direct opereren van meniscusscheuren niet altijd beter is dan het eerst proberen van een behandeling met fysiotherapie, waarbij dan in een later stadium alsnog tot operatie kan worden besloten. De onderzoekers erkennen dat dit nog niet de ideale studie is om keiharde aanbevelingen te doen, onder andere omdat alleen patiënten in academische ziekenhuizen meededen. Toch denken ze dat het een belangrijke conclusie is dat de patiënten die initieel fysiotherapie zouden krijgen gemiddeld evenveel verbetering van de gewrichtsfunctie en pijn ervoeren als de chirurgisch behandelde groep. 65 procent van hen was na twaalf maanden nog niet geopereerd. (Bron: NTvG) 

Thema's

Thema's