Geen betaalbare zorg voor artrose- en reumapatiënten

Thema's

Thema's

Geen betaalbare zorg voor artrose- en reumapatiënten

Eerder werd fysiotherapie bij artrose, reuma en claudicatio uit het basispakket van de zorgverzekering gehaald. In juni van dit jaar heeft de minister toegezegd te gaan onderzoeken of dit toch weer in het basispakket opgenomen kan worden. Zorginstituut Nederland die hierover advies moet geven heeft echter aangegeven geen capaciteit te hebben voor dit traject.
 
Trajecten liggen stil
Wel heeft Zorginstituut Nederland een positief advies afgegeven over het opnemen van claudicatio in de basisverzekering. Dat is mooi, maar dit betekent ook dat patiënten met artrose en reuma uitgesloten worden van betaalbare zorg. Hoewel er al veel onderzoek gedaan is naar het effect van fysiotherapie bij reuma, wil Zorginstituut Nederland per se zelf een onderzoek uitvoeren. Maar omdat daar geen capaciteit voor is, blijft dit liggen. Hun onderzoek naar de effectiviteit van fysiotherapie bij artrose liep al langer en hieruit bleek dat door vroegtijdige en betere inzet van fysiotherapie 70 miljoen euro kan worden bezuinigd. Door tijdgebrek kan het adviestraject echter niet afgerond worden, dus ook dit blijft liggen.
 
Totdat er een besluit is genomen zullen deze chronische patiënten aangewezen blijven op duurdere vormen van zorg, wat de staat miljoenen zal gaan kosten.
 
Fysiotherapeutische behandelingen
Het fysiotherapeutisch behandelen van deze patiënten blijft desondanks van groot belang. Wilt u zich hier verder in verdiepen? Pro Education heeft een groot aanbod cursussen op de gebieden artrose, reuma, claudicatio en chronische ziekten. Kijk op de website voor meer informatie over de cursussen Onderzoek en Behandeling van Cliënten met Reumatoïde ArtritisLeergang Beweegprogramma’s ArtroseBeweegprogramma’s Vervolg ArtroseCoachen van Mensen met Chronische Aandoeningen.
 
Bron: KNGF

Thema's

Thema's