Hoge kosten fysiotherapie

Thema's

Thema's

Hoge kosten fysiotherapie

Recente onderzoeken van RTL Nieuws en de Patiëntenfederatie tonen aan dat de betaalbaarheid en daarmee de toegankelijkheid van fysiotherapie steeds meer onder druk komt te staan, aldus de KNGF in een persbericht.
 
Dit staat haaks op de uitgangspunten van de juiste zorg op de juiste plek. Een zorgelijke ontwikkeling vindt het KNGF, de beroepsvereniging van de fysiotherapeuten. Mensen moeten gebruik kunnen maken van de zorg die zij nodig hebben. Het is onacceptabel dat ze hiervan afzien omdat ze de zorg niet kunnen betalen.
 
Vier miljoen mensen maken gebruik van fysiotherapie. De fysiotherapeut komt in beeld als bewegen niet (meer) vanzelfsprekend is. Fysiotherapie is bewezen effectief en goedkoper dan medische zorg. Iedereen met dreigende, verworven of bestaande gezondheidsproblemen die het bewegen en functioneren beperken, moet gebruik kunnen maken van de ondersteuning van een fysiotherapeut.
 
Op dit moment wordt fysiotherapie voor het grootste deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dat is een verzekering bovenop de basisverzekering, waar mensen extra voor moeten betalen. Steeds minder mensen kunnen zich zo’n aanvullende verzekering veroorloven. En zelfs een aanvullende verzekering biedt geen garantie op toereikende fysiotherapeutische zorg. Afhankelijk van de polis, is het aantal behandelingen dat wordt vergoed gemaximeerd. Als er meer behandelingen nodig zijn, moet de patiënt die zelf betalen.
 

Chronische aandoeningen

Mensen met een chronische aandoening die afhankelijk zijn van fysiotherapie hebben vanuit de basisverzekering in sommige gevallen wél recht op onbeperkte fysiotherapie (lijst Borst), maar pas nadat zij zelf 20 behandelingen hebben betaald.
 
Met deze manier van vergoeden, spannen we het paard achter de wagen. Goedkope en effectieve zorg zou direct vanuit de basisverzekering moeten worden vergoed. Zo kunnen we voor de patiënten én voor de zorg als geheel kosten besparen. Volgens het KNGF onderstreept dit het belang van een snellere overheveling van fysiotherapie bij chronische aandoeningen naar de basisverzekering. Zonder bijbetaling!

Thema's

Thema's