Ipse, Vierstroom en Assist starten Wmo-bedrijf

Thema's

Thema's

Ipse, Vierstroom en Assist starten Wmo-bedrijf

Zorgorganisaties Ipse de Bruggen, Fundis, voorheen Vierstroom, en Assist hebben vergevorderde plannen om samen een zelfstandig Wmo-bedrijf op te richten. Het nieuwe bedrijf wil integrale zorg in de wijk voor zowel kwetsbare ouderen als mensen met een beperking aanbieden.

Het nieuwe Wmo-bedrijf van Ipse de Bruggen, Fundis en Assist wil kwaliteitszorg bieden die momenteel nog onder de AWBZ valt, maar vanaf 2015 niet meer. Het werkgebied van het nieuwe bedrijf bestrijkt heel Zuid-Holland. In de opzet staat het verbinden van de doelgroepen kwetsbare ouderen en mensen met een beperking voorop. Vanaf 1 januari 2015 gaan de ambulante woonbegeleiding en dagbesteding van de AWBZ over naar de Wmo. Om vanaf die datum alle burgers met een ondersteuningsvraag te kunnen begeleiden, hebben de drie organisaties de handen ineengeslagen. Samen willen zij nog betere en meer doelmatige zorg bieden. Volgens een woordvoerder van Ipse is deze stap essentieel om ook vanaf 2015 aan de vraag van cliënten tegemoet te kunnen komen. Na afronding van de medezeggenschapstrajecten volgt het definitieve besluit. Op een later moment wordt de naam van het nieuwe bedrijf bekendgemaakt. Het streven is om gedwongen ontslagen te voorkomen, maar dat er personele consequenties zullen zijn, staat wel vast. (Bron: Zorgvisie)

Gerelateerde cursussen en opleidingen:
Psychogeriatrie
Dementie en Pijn, Multidisciplinaire Zorg aan Kwetsbare Ouderen
Patiëntgericht Communiceren

Thema's

Thema's