Keurmerk Fysiotherapie accrediteert Pro Education

Thema's

Thema's

Keurmerk Fysiotherapie accrediteert Pro Education

Sinds kort is Pro Education als instelling geaccrediteerd voor het Keurmerk Fysiotherapie. Dit betekent dat al onze cursussen gericht op fysiotherapeutisch handelen, getoetst zijn aan de hand van de zeven kerncompetenties uit het beroepscompetentie profiel van de fysiotherapie.
 
Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijke stichting met de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen. Doel is dat fysiotherapeuten daardoor werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen en herkenbaar zijn voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid. Daarnaast worden zij zo gemotiveerd om te leren en zich te verbeteren omdat zij actief deelnemen aan intervisie, coaching, scholing en dataverzameling.
 
Of een cursus geaccrediteerd is door het Keurmerk Fysiotherapie vindt u per cursus onderaan de cursusbeschrijving op onze website. Voor alle door het Keurmerk Fysiotherapie geaccrediteerde cursussen die vanaf 23 mei 2016 gevolgd zijn, kunnen kwaliteitsuren worden bijgeschreven. Als lid van het Keurmerk Fysiotherapie moet u deze uren zelf indienen. Meer informatie over het Keurmerk Fysiotherapie? Kijk dan op deze website

Thema's

Thema's