‘Lowbudget’ fysiotherapeut

Thema's

Thema's

‘Lowbudget’ fysiotherapeut

Recent verscheen er in het Dagblad van het Noorden een artikel over een ‘lowbudget’ fysiotherapeut. Er is (nog) geen zicht op de eventuele randvoorwaarden en de kwaliteit van deze lowbudget fysiotherapeut. Wel kan in het algemeen aangegeven worden waar de consument op kan letten wanneer hij kiest voor een lowbudget fysiotherapeut, meldt Fysionet.

Er gelden geen vaste prijzen voor fysiotherapie, maar als een fysiotherapeut een contract heeft afgesloten met een verzekeraar, zijn de prijzen vastgelegd. Ze hanteren dan het met de verzekeraar afgesproken bedrag. Een fysiotherapeut kan dus een prijsvechter zijn als hij of zij geen contracten met verzekeraars heeft afgesloten.

Mensen zonder aanvullende verzekering of met een beperkte aanvullende verzekering kunnen voordeel hebben: zij betalen de fysiotherapie (gedeeltelijk) uit eigen zak en hebben dus baat bij een eventuele lagere prijs. Het is voor de consument wel belangrijk goed te kijken of de fysiotherapeut is aangesloten bij het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) en het BIG-register. Deze fysiotherapeuten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast moet de behandelend fysiotherapeut zijn wettelijke verplichtingen ten opzichte van de patiënt, vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), nakomen.

(Bron: Fysionet)

Thema's

Thema's