MRC-schaal voldoet niet

Thema's

Thema's

MRC-schaal voldoet niet

Een belangrijk deel van het neurologisch onderzoek zoals dat tot nu toe is verricht en geïnterpreteerd, moet worden herzien. Uit internationaal onderzoek onder leiding van de neurologen dr. Karin Faber van het Maastricht UMC+ en dr. Ingemar Merkies van het SpaarneZiekenhuis in Hoofddorp blijkt dat de MRC-schaal niet voldoet. Deze schaal wordt gehanteerd voor het meten van spierkracht bij patiënten. De onderzoekers schrijven dit in het wetenschappelijk tijdschrift Brain. De MRC-schaal bestaat uit een score van nul (volledige verlamde spier) tot vijf (normale kracht). De internationale groep onderzoekers heeft met behulp van de zogenaamde Rasch-analyse aangetoond dat deze indeling in vijf categorieën niet voldoet. Uit het onderzoek blijkt dat artsen de gemeten kracht niet in de tussenliggende categorieën twee tot en met vier kunnen onderscheiden. Doordat het onderscheid in vijf categorieën niet werkt, kan niet goed worden bepaald wat het effect is van therapie. Daarmee heeft de MRC-schaal geen waarde bij het meten van veranderingen in de spierkracht van een patiënt. Bron: azM

Thema's

Thema's