Meer aanvullende zorgverzekeringen afgesloten

Thema's

Thema's

Meer aanvullende zorgverzekeringen afgesloten

Het aantal afgesloten aanvullende zorgverzekeringen is in 2014 gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Zo zijn er voor dit jaar meer tandartsverzekeringen en overige dekkingen zoals fysiotherapie afgesloten bij de verplichte basisverzekering. Dat blijkt uit gegevens van de vergelijkingssite Zorgwijzer.nl.

Vooral het aantal Nederlanders dat zich in 2014 heeft verzekerd voor fysiotherapie is fors gegroeid. Bijna veertig procent heeft hier namelijk voor gekozen in vergelijking met ruim 33 procent een jaar eerder. Een vergoeding voor negen consulten op jaarbasis is met ruim twintig procent het meest afgesloten. Het aanvullende pakket waarbij alle consulten worden vergoed, is het meest gestegen: van 1,7 naar 4,1 procent. Dit kan ermee te maken hebben dat sinds dit jaar nog maar een klein aantal zorgverzekeraars een dergelijke vergoeding aanbieden. Grote partijen als Menzis en CZ hebben deze mogelijkheid namelijk geschrapt. Het aantal Nederlanders dat het eigen risico vrijwillig heeft verhoogd, is dit jaar min of meer gelijk gebleven aan een jaar eerder. Voor dit jaar heeft 14,5 procent het eigen risico verhoogd en een jaar eerder lag dit percentage op 15 procent. De meesten hebben gekozen (11 procent) voor het maximale eigen risico van 860 euro. (Bron: Zorgwijzer.nl)

Thema's

Thema's