Meer openheid over reuma

Thema's

Thema's

Meer openheid over reuma

De meerderheid van de reumapatiënten vertelt de omgeving niet over zijn of haar klachten. Hierdoor stuiten veel van deze patiënten nog regelmatig op onbegrip.
 
Slechts 1 op 7 licht leidinggevende in
Het Reumafonds en MatrixLab deden gezamenlijk onderzoek naar de mate waarin reumapatiënten open zijn over hun aandoening. Bijna 80% van de patiënten vertelt niet aan de omgeving aan reuma te lijden. Hoewel de directe familie wel vaak op de hoogte is, geeft de helft aan dat zelfs vrienden en kennissen niets van de ziekte weten. Ook blijkt slechts één op de zeven patiënten zijn leidinggevende in te lichten.
 
De meest genoemde redenen om niet open te zijn over reuma is omdat de aandoening meestal geen belemmering oplevert in de omgang en omdat patiënten het niet als heel ernstig ervaren.
 
Bevordering openheid
Een kwart van deze mensen geeft wel aan op onbegrip te stuiten omdat zij niet kenbaar gemaakt hebben reuma te hebben. De Reumastichting is daarom op de Wereld Reumadag gestart met een campagne ter bevordering van de openheid over reuma.  
 
Bent u paramedicus en heeft u behoefte aan verdieping op het gebied van reuma? Pro Education heeft een drietal interessante cursussen voor de behandeling van reumatische klachten; Reumatische Aandoeningen en DiëtetiekOnderzoek en Behandeling van Cliënten met Reumatoïde Artritis of Graded Activity.
 
Bron: nu.nl

Thema's

Thema's