Mentale krachttraining beperkt mogelijk krachtsverlies in spieren bij arm in het gips

Thema's

Thema's

Mentale krachttraining beperkt mogelijk krachtsverlies in spieren bij arm in het gips

Door mentale krachtoefeningen te doen, kunnen mensen die met hun arm in het gips zitten, het krachtsverlies in hun spieren beperken. Dat blijkt uit een onderzoek van de Ohio University, dat gepubliceerd is in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Neurophysiology.
 
Denkbeeldige krachtoefeningen
Voor het onderzoek werden 29 proefpersonen vier weken met hun pols in het gips gezet, waardoor ze hun polsspieren niet meer goed konden bewegen. De helft van de proefpersonen kreeg de opdracht zich regelmatig voor te stellen dat ze kracht zetten met de spieren in hun pols. De andere helft kreeg geen opdracht.
 
Krachtsverlies 50 procent minder groot na mentale oefeningen
Hoewel na deze vier weken bij alle proefpersonen de polsspieren waren verzwakt, was het krachtsverlies bij de proefpersonen die aan mentale krachttraining hadden gedaan 50 procent minder groot. Volgens de onderzoekers suggereren deze resultaten dat bij mentale training bepaalde gebieden in de hersenschors worden geactiveerd die ervoor zorgen dat de spieren minder verzwakken. Overigens moet de studie herhaald worden voor er definitieve conclusies aan kunnen worden verbonden.
 
Bron: Nu

Thema's

Thema's