Met patiënten zoeken naar beste behandeling

Thema's

Thema's

Met patiënten zoeken naar beste behandeling

Prof. Thea Vliet Vlieland is bijzonder hoogleraar Doelmatigheid van revalidatieprocessen, in het bijzonder fysiotherapie. Pas geleden heeft ze haar oratie ‘Zicht op zorgprocessen’ uitgesproken. Haar onderzoek richt zich op de doelmatigheid van fysiotherapie en revalidatieprocessen. Deze worden soms als een black box gezien, omdat ze bestaan uit verschillende elementen.

Volgens Vliet Vlieland is het mogelijk ze uiteen te rafelen en te onderzoeken voor een optimale samenstelling van de behandeling. Ze doet onder meer onderzoek naar revalidatie na een beroerte. Ze gaat daarbij uit van de behandelingen die al worden gegeven in verschillende instellingen. Die verschillen soms aanmerkelijk. ‘We brengen in kaart welke behandelingen mensen krijgen, hoe effectief ze zijn en hoeveel ze kosten’, zegt Vliet Vlieland. Ze vindt het belangrijk om ook de kosten van de zorg mee te wegen. ‘Gestreefd moet worden naar de meest doelmatige behandeling. Dat wil zeggen: de meest effectieve behandeling tegen zo laag mogelijke kosten en zorgprocessen die kosteneffectief zijn gebleken moeten hun weg vinden naar de praktijk.’ Waar het kan betrekt Vliet Vlieland bij haar studies patiënten als onderzoekpartners. Zij krijgen een cursus over hoe wetenschappelijk onderzoek werkt en hoe zij daaraan kunnen bijdragen.

(Bron: LUMC)

Thema's

Thema's