Onderzoek stamcelbehandeling bij artrose

Thema's

Thema's

Onderzoek stamcelbehandeling bij artrose

Het Nijmeegse Radboudumc is samen met zeventien andere instellingen in Europa betrokken bij een klinisch onderzoek waarbij knieartrose wordt behandeld met behulp van stamcellen. Ruim 70 miljoen Europeanen lijden aan artrose. Er zijn nog geen medicijnen om dit te behandelen en uiteindelijk ondergaan veel patiënten een gewrichtsvervangende operatie.
 
Lichaamseigen buikvet
Binnenkort start de uitvoering van het ADIPOA2-project in Ierland, Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en Italië. Het wordt gecoördineerd door de Ierse professor Frank Barry en is een vervolg op ADIPOA1. Bij dat project werden achttien artrosepatiënten behandeld met een eenmalige injectie van stamcellen die waren gekweekt uit lichaamseigen buikvet. Daarbij werd vooral gekeken naar de veiligheid van de behandeling.
 
Horizon 2020
Op basis van de positieve resultaten verstrekt het Europese programma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, nu een subsidie voor het ADIPOA2-project. In dat project worden 150 patiënten behandeld in tien Europese ziekenhuizen, waaronder het Radboudumc. De stamcellen worden gekweekt in gespecialiseerde centra in Ierland, Frankrijk en Duitsland.
 
Betrokken specialisten van het Radboudumc zijn erg positief over het project. Reumatoloog en onderzoeker Rogier Thurlings: “Het is uniek door de grootte van het onderzoek en de nauwe samenwerking van Europa’s leidende wetenschappelijke, klinische en technische experts in dit veld. We gaan zowel het effect van de behandeling nader onderzoeken als het mechanisme dat eraan ten grondslag ligt.”
 
Effectieve behandeling
De specialisten hebben ook hoop dat de behandeling van artrose zal verbeteren. “Het zou mooi zijn als ADIPOA2, in combinatie met het werk van vele wetenschappers, clinici en stamcelexperts, binnen afzienbare tijd een effectieve behandeling oplevert voor de nu nog ongeneeslijke aandoening artrose”, aldus medisch bioloog Peter van Lent.
Bent u fysiotherapeut en werkt u met cliënten met artrose? Dan is de Leergang Beweegprogramma’s Artrose van Pro Education wellicht interessant voor u!
 
Bron: ZorgKrant

Thema's

Thema's