Ongenoegens bij fysio makkelijk bespreekbaar

Thema's

Thema's

Ongenoegens bij fysio makkelijk bespreekbaar

De meeste patiënten zijn tevreden over de mogelijkheden om op een directe en informele manier te kunnen klagen bij hun huisarts, tandarts en fysiotherapeut. Ze ervaren dit over het algemeen als laagdrempelig en toegankelijk.

Er is weinig bekend over de informele klachtenopvang bij eerstelijnszorgverleners. Het NIVEL heeft daarom op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor patiënten om ongenoegens te uiten. Dat verliep via een vragenlijstonderzoek onder zorggebruikers en een evaluatie van de jaarverslagen van huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten. De vraag die centraal stond, was wat patiënten verwachten van de klachtenopvang en of zij eventuele ongenoegens kwijt kunnen.De meeste patiënten vinden het prima om direct bij hun zorgverlener of zijn of haar collega’s te klagen. Patiënten hebben over het algemeen veel vertrouwen in de zorgverlener zelf en verwachten veel van het direct bespreken van ongenoegens. Zo is een grote meerderheid het eens met de stelling dat hun eigen tandarts, huisarts of fysiotherapeut goed zal luisteren wanneer zij hun klacht bespreken. (Bron: NIVEL)

Gerelateerde cursus: Omgaan met Klachten, Emoties en Agressie van uw Patiënt

Thema's

Thema's