Ouderenfonds ontwikkelt virtuele butler

Thema's

Thema's

Ouderenfonds ontwikkelt virtuele butler

Een virtuele butler moet de zelfredzaamheid van ouderen vergroten. Zo blijkt uit plannen van het Nationaal Ouderenfonds. De spraakgestuurde butler stelt sociale activiteiten voor, houdt de gezondheid in de gaten via sensoren en houdt ouderen fit door speciaal uitgedachte spelletjes. De butler heet Alfred en wordt de komende drie jaar ontwikkeld en getest in samenwerking met elf partners uit vijf Europese landen. De butler is mede gefinancierd door de Europese Commissie.

Alfred gaat via smartphone of tablet werken en is speciaal toegespitst op ouderen. De komende maanden brengt het Ouderenfonds via focusgroepen in kaart wat de precieze behoeften zijn onder ouderen voor deze virtuele butler. Daarna worden de technische onderdelen, zoals spraaktechnologie, ontwikkeld door de partner. De geavanceerde sensoren worden verwerkt in textiel om de gezondheid in de gaten te houden en in spelletjes voor hersen- en fysieke training. Vervolgens gaat het Ouderenfonds de prototypes samen met ouderen testen. De bedoeling is dat Alfred de doelstellingen van het Nationaal Ouderenfonds versterkt. Door het automatisch linken van Ouderenfondsevenementen, worden ouderen gestimuleerd erop uit te gaan en wordt hun de mogelijkheid geboden om ouderen uit hun isolement te halen of te voorkomen dat ze vereenzamen. Daarnaast vindt het Ouderenfonds het belangrijk dat ouderen gezond oud worden. (Bron: ICT Zorgvisie)

Gerelateerde cursussen en opleidingen:
Functie-eisen en Mogelijkheden bij het Opnieuw Leren Traplopen
Valpreventie, Advies en Training

Thema's

Thema's