Plezierige-Activiteiten-Methode ook geschikt na beroerte

Thema's

Thema's

Plezierige-Activiteiten-Methode ook geschikt na beroerte

De Plezierige-Activiteiten-Methode, die is ontwikkeld voor mensen met dementie, blijkt ook goed bruikbaar om depressieve klachten te verminderen bij de verzorging na een beroerte. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en VUmc.

Voor mensen die een beroerte hebben gehad is nu een ‘vertaling’ beschikbaar van de Plezierige-Activiteiten-Methode, gesubsidieerd door Fonds NutsOhra. De depressieve klachten na een beroerte lijken op de klachten van mensen met dementie en daarom is gekeken of de Plezierige-Activiteiten-Methode ook geschikt is voor deze patiënten. De methode is een hulpmiddel voor verzorgenden, activiteitenbegeleiders, familie en vrijwilligers. Bij verpleging en verzorging volgens deze methode wordt uitgegaan van de hobby’s en interesses die patiënten hadden toen ze nog gezond waren. Als die hobby’s in aangepaste vorm worden aangeboden, verbetert de stemming van de patiënt en verdwijnen depressieve klachten. Voor iemand die thuis een aquarium met tropische vissen heeft, kan tijdens het wassen bijvoorbeeld een boek over tropische vissen worden geregeld. De ‘vertaalde’ methode voor begeleiding en verzorging bij een beroerte is onderzocht in een pilot op twee verpleeghuisafdelingen: een revalidatieafdeling en een verpleegafdeling. De resultaten zijn veelbelovend. De bedoeling is om nu samen met VUmc een grootschalig onderzoek te doen naar de effecten van de methode bij een beroerte. (Bron: NIVEL/VUmc)

Thema's

Thema's