Revalideren met een nieuwe heup

Thema's

Thema's

Revalideren met een nieuwe heup

Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 Nederlanders een nieuwe heup. Daarna moeten ze stap voor stap revalideren. Wat komt daar bij kijken?
 
De ouderdom komt met gebreken. Dat uit zich onder meer in slijtage van het heupgewricht. Deze slijtageslag kan gepaard gaan met pijn en stijfheid. Als de pijn te hevig wordt om normaal te kunnen blijven functioneren is een heupprothese de oplossing. De versleten onderdelen van de heup worden in dat geval (deels) vervangen door een kunstgewricht.

Oefeningen in en buiten het bed
Na een heupoperatie moet de patiënt revalideren. Daar komt een fysiotherapeut bij helpen. Die leert oefeningen in en buiten het bed aan. De heupprothese wordt steeds meer belast. Eerst met een looprekje, dan met krukken en vervolgens geleidelijk zonder steun. Oefenen met traplopen staat ook op het programma.

Het is belangrijk om gedurende de eerste weken die volgen de aangereikte oefeningen te blijven doen. Fysiotherapie blijft twee tot drie maanden lang gemiddeld twee keer per week nodig.

Cursussen en opleidingen Pro Education
Pro Education biedt interessante cursussen op het gebied van heupproblematiek, zoals de cursus Heupproblematiek in de Geriatrie en de cursus Mogelijkheden, Beperkingen en Alternatieven bij Heup- en Knieprothesen.
 
Bron: Gezondheidsnet.nl

Thema's

Thema's