Standpunt KISS-therapie herzien

Thema's

Thema's

Standpunt KISS-therapie herzien

De KISS-therapie hoort weer tot het domein van de fysiotherapie. De besturen van de EWMM (European Workgroup of Manual Medicine) en de NVMT (Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie) hebben daarover overeenstemming bereikt met het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).
 
Stoornissen
Dat is een herziening van het besluit van het KNGF uit 2011 dat behandeling van jonge kinderen en baby’s volgens de KISS-methode niet tot het fysiotherapeutisch terrein behoort. De EWMM bepaalt in het nieuwe besluit dat haar leden de term KISS niet meer mogen gebruiken en voortaan in alle uitingen moeten refereren aan bewegingsgerelateerde stoornissen. Daarvoor moeten ze de term HCFS gebruiken. Met de NVMT is overeengekomen dat alleen deze bewegingsgerelateerde hoog cervicale functiestoornissen tot de manuele therapie behoren. Daarmee wordt de internationale lijn gevolgd.
 
Internationaal wordt manuele therapie ingezet bij HFCS bij zuigelingen en kinderen met een voorkeurshouding. Om de legitimiteit van deze methode aan te tonen wordt momenteel nog wetenschappelijk onderzoek gedaan.
 
Nieuw beroepsprofiel
Voor manueeltherapeuten wordt een nieuw beroepsprofiel vastgesteld met een addendum waarin speciale competenties voor het behandelen van kinderen worden geformuleerd. Hiervoor hebben de NVMT, de NVKF (Nederlandse Vereniging voor Kinder Fysiotherapie) en de EWMM een gezamenlijke werkgroep geïnstalleerd. Die heeft als opdracht om het domein van de kindermanueeltherapeut te beschrijven, rekening houdend met de domeinen van de manuele therapie en de kinderfysiotherapie.
 
Wilt u uw kennis op het gebied van het fysiotherapeutisch behandelen en begeleiden van kinderen verdiepen of uitbreiden? Pro Education heeft verschillende specialistische cursussen kinderfysiotherapie voor fysiotherapeuten die werken met kinderen.
 
Bron: FysioNet

Thema's

Thema's