Therapeutische Manuele Lymfdrainage ad Modum Vodder

Thema's

Thema's

Therapeutische Manuele Lymfdrainage ad Modum Vodder

Een volwaardige Post HBO-opleiding voor ambitieuze therapeuten

Voor therapeuten die meer willen dan de ‘gewone’ manuele lymfdrainage: de manuele lymfdrainage ad modum Vodder (MLDV). Deze reinigende massagevorm pakt niet alleen de zichtbare oedemen aan, maar ook de onzichtbare, zoals vochtophopingen die leiden tot oorsuizen. Eigenlijk richt MDLV zich op het algemeen welzijn van lichaam en geest. Het verhoogt de weerstand en verlaagt de stress. Pro Education biedt een volledig opleidingspakket voor deze unieke ‘holistische’ methode. Wij spraken hierover met docent Petra Kooloos, fysiotherapeut en MLDV-specialist, tevens voorzitter van de Vereniging MLDV Nederland.

“Het mooie van onze opleiding is dat hij echt compleet is. Als je ‘m hebt afgerond, dan heb je alles in huis om op een kwalitatief hoogwaardige manier met de Vodder-methode aan de slag te gaan. Dat is bij de meeste andere aanbieders niet zo,” vertelt Petra. “Die hebben vaak een modulair aanbod, waarbij mensen algauw geneigd zijn niet alle modules te volgen, om welke reden dan ook. Zo blijven ze met onzekerheden zitten en vaak doen ze dan uiteindelijk toch maar niets met MLDV. En doen ze er wel iets mee, dan missen ze belangrijke kennis en kunde.”

Basis en Therapie
De MLDV-opleiding van Pro Education bestaat uit twee delen: een Basis- en een Therapiedeel. In het Basisdeel krijgen deelnemers te maken met onderwerpen als anatomie, fysiologie, pathologie. Petra: “Het is in deze fase vooral belangrijk dat je de toestand van het weefsel bewust leert voelen, maar natuurlijk ook dat je alle voor Vodder zo kenmerkende handdrukgrepen onder de knie krijgt. Dat zijn zachte, draaiende grepen die erop gericht zijn het lymfstelsel te draineren en het immuunsysteem te verbeteren.”

In het daaropvolgende Therapiedeel wordt alle basiskennis uitgebouwd met de laatste wetenschappelijke inzichten uit de lymfologie. Daarnaast wordt hier dieper ingegaan op de differentiaaldiagnostiek en het klinische oedemenonderzoek. “Redelijk wat theorie dus, maar de praktische vaardigheden blijven belangrijk,” zegt Petra. “Bijvoorbeeld vaardigheden als lymftaping, puntpompen, de nieuwste zwachteltechnieken. En verder maken de cursisten uitgebreid kennis met de specifiekere oedeemhandgrepen.”

Zichtbare en onzichtbare oedemen
De behandeling van oedemen loopt als een rode draad door de hele opleiding. “We hebben het dan over zichtbare oedemen, die vaak te maken hebben met een oncologische problematiek, maar ook over oedemen die wij ‘onzichtbaar’ noemen,” legt Petra uit. “Denk aan chronische hoofdpijn, lagerugpijn, tinnitus, maar ook aan huidproblemen als eczeem en acne. Zulke klachten hebben vaak een lymfatische oorzaak, er is dan sprake van een interne vochtophoping.”

Dat onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare oedemen wordt alleen gemaakt binnen de Vodder-methode, benadrukt Petra: “Als Vodder-therapeuten hebben we dan ook te maken met een veel breder indicatiegebied dan de ‘gewone’ oedeemtherapeut, die zich alleen bezighoudt met oedemen na bijvoorbeeld kanker. Best misleidend dus, die benaming van ‘oedeemtherapeut’.”

Boven op de actualiteit
Na het volgen van het Basisdeel van de MLDV-opleiding, kun je in principe al aan de slag met een hele hoop indicaties. Alleen: je kunt je nog niet inschrijven in het aantekeningenregister Oedeemtherapie van het CKR. Dat kan uitsluitend als je de hele cursus hebt gevolgd.

Door met een volwaardige opleiding in te spelen op deze volledigheidseis van het register, waarborgt Pro Education de kwaliteit van de methode die in 1932 ontwikkeld is door de Deense bioloog dr. Emil Vodder en diens echtgenote Astrid. Deze praktijkgeschiedenis, die overigens ook aan bod komt in het Basisdeel van de opleiding, kenmerkt zich volgens Petra door een radicale vernieuwingsdrang. “In de tijd van Vodder waren de lymfen echt een no go area, zelfs voor artsen, maar Vodder trok zich daar niets van aan. Hij werkte toen als masseur in een kuuroord aan de Franse Riviera, en het viel hem op dat alle chronisch verkouden patiënten gezwollen halslymfklieren hadden. Intuïtief behandelde hij die lymfklieren. En jawel hoor: de verkoudheden verdwenen.”

Die vernieuwingsdrang is tot op heden gebleven, vindt Petra. Dat ziet ze ook terug binnen de opleiding van Pro Education. “Wij zitten altijd boven op de actualiteit. Neem het zwachtelen; wij waren de eerste opleiding die daarbij gebruikmaakte van het patiëntvriendelijke Coban 2. En neem het lymftapen; het was onze Vlaamse hoofddocent Philippe de Paepe die deze nieuwe techniek in Nederland heeft geïntroduceerd. We blijven altijd zoeken naar nieuwe mogelijkheden. En daarin nemen we onze cursisten graag mee.”

Volgens Petra staan veel cursisten nog altijd paf van wat er allemaal kan met MLDV. “Wij beginnen elke les met een vragen- en ervaringenuurtje, het is dan leuk om alle verhalen te horen. Laatst vertelde iemand over een vrouw met ernstige migraine die hij na een cursusweekend had behandeld. Na jarenlang lijden had ze nu voor het eerst een beetje verlichting gevoeld. Trotse cursist, trotse docent. Want ja, daar doen we het natuurlijk allemaal voor.”

Meer weten?
Pro Education biedt twee cursussen aan op het gebied van Therapeutische Manuele Lymfdrainage ad modum Vodder, een Basisdeel en een Therapiedeel. Uitsluitend wanneer u beide delen heeft gevolgd, ontvangt u 198 SBU en heeft u toegang tot het aantekeningenregister Oedeemtherapie van het CKR.

Thema's

Thema's