Wetenschappelijke Raad Fysiotherapie opgeheven

Thema's

Thema's

Wetenschappelijke Raad Fysiotherapie opgeheven

De Wetenschappelijke Raad Fysiotherapie is onlangs opgeheven. Dit heeft te maken met de modernisering van het KNGF en de daarmee gepaard gaande herinrichting van haar commissies en wetenschappelijke organen. Tot voor kort beschikte het KNGF over de Wetenschappelijke Raad Fysiotherapie, het Provisorium Fysiotherapie, het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) en het hooglerarenplatform. De laatste twee gremia, het WCF en het hooglerarenplatform, worden geherpositioneerd en hiermee is besloten de eerste twee colleges van bestuur op te heffen. Fysiotherapiewetenschap wordt wel sterker verankerd en geborgd in het hooglerarenplatform en het WCF. (Bron: Fysionet)

Thema's

Thema's