Zelfmanagement: hoe goed bent u als coach?

Thema's

Thema's

Zelfmanagement: hoe goed bent u als coach?

Zelfmanagement is in toenemende mate een belangrijk begrip in de begeleiding van patiënten met vooral chronische aandoeningen en klachten. Dit blijkt ook wel uit het feit dat zelfmanagement een vast onderdeel in de zorgstandaarden is. De focus van zorgverleners komt niet alleen op curatie maar ook meer op preventie en zelfmanagement te liggen. Daarmee is het als fysiotherapeut dus van belang om, naast het zorg verlenen, goed inzicht te krijgen in hoe de stand van zaken is rond de eigen regie van de patiënt. Hoe goed kan de patiënt met zijn ziekte en de gevolgen daarvan omgaan, maar vooral: een goed leven hebben met deze ziekte? Als de patiënt zijn gedrag kan veranderen en iets doet met de adviezen, is er sprake van een sneller herstel en is er minder zorg nodig. Daarmee gaat de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. 
 
De belangrijkste factoren voor het beïnvloeden van zelfmanagement zijn educatie, kennisoverdracht, gedragsverandering en psychosociale vaardigheden. De patiënt moet dus duidelijk wel een aantal vaardigheden hebben om zelfmanagement ook daadwerkelijk te kunnen gaan toepassen. 
 
Voor de fysiotherapeut en andere paramedici is het de kunst om de ondersteuning optimaal aan te laten sluiten bij de individuele situatie. De patiënt wordt hiermee medebehandelaar en ook meer regisseur. De patiënt speelt daarbij een actieve rol en de zorgverlener ondersteunt de patiënt daarbij.

Coachen met motiverende gespreksvoering 

Om het zelfmanagement van de patiënt te verbeteren is motiverende gespreksvoering de meest gebruikte evidence based gesprekstechniek. Dat motiverende gespreksvoering een meerwaarde heeft in de behandeling, blijkt uit de systematic review van McGrane (Physiotherapy, 2015).
 
De fysiotherapeut coacht de patiënt in de verandering van gedrag en versterkt daarmee het zelfmanagement. De patiënt wordt vanuit zijn eigen motivatie en dus niet vanuit een oplossing door de zorgverlener gestimuleerd om zijn gedrag te veranderen. Hierdoor neemt de eigen effectiviteit toe en wordt de patiënt zelfredzamer in de omgang met zijn ziekte en klachten. De fysiotherapeut bouwt daarmee aan een relatie die gebaseerd is op samenwerking, eigen verantwoordelijkheid en vrijheid van gedragskeuze.
 
Veelal zal het doel van het coachen van de fysiotherapeut het stimuleren van de dagelijkse fysieke activiteit zijn. Dat motiverende gespreksvoering specifiek ook op dit gebied effectief is, blijkt uit de systematic reviews van Greaves (BMC Public Health, 2011). 
 
Van u als fysiotherapeut wordt steeds meer coachingsvaardigheid gevraagd. Hoe competent bent u op het gebied van motiverende gespreksvoering? 
 
Pieter de Roos, MSc in Evidence Based Practice en hart-, vaat- en long-fysiotherapeut

Thema's

Thema's