Zorg rond pijnpatiënt kan beter

Thema's

Thema's

Zorg rond pijnpatiënt kan beter

Honderdduizenden mensen in Nederland hebben dagelijks pijn. Zij zijn positief over bejegening en communicatie met zorgverleners, maar de continuïteit van zorg kan beter. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL.

In samenwerking met Pijn Platform Nederland en vier patiëntenorganisaties brengt het NIVEL de ervaringen van chronische pijnpatiënten met de gezondheidszorg in kaart. Over de omgang met zorgverleners is meer dan 85 procent van de pijnpatiënten positief. Ze zijn tevreden over de communicatie met de zorgverleners, alleen de voorlichting over mogelijkheden en onmogelijkheden van de behandeling van chronische pijn kan vaak nog beter. De boodschap dat er niets aan te doen is, nemen patiënten eigenlijk alleen aan van een zorgverlener met wie de relatie goed is en die ze vertrouwen. De continuïteit van zorg zien veel pijnpatiënten als een knelpunt. Ook heeft de ruime meerderheid van de patiënten minder goede ervaringen met de samenwerking tussen de verschillende behandelaars en zorgverleners. Zij geven aan dat er weinig wordt overlegd, waardoor behandelingen en medicatie niet goed op elkaar aansluiten. Veel patiënten noemen een vast aanspreekpunt als oplossing voor deze problemen. De helft van de patiënten heeft hier ervaring mee. Dan neemt bijvoorbeeld de huisarts of een specialist deze rol op zich. Deze patiënten blijken positiever over de continuïteit van zorg en de samenwerking tussen zorgverleners dan patiënten zonder vast aanspreekpunt. (Bron: NIVEL)


Gerelateerde cursussen:
Leergang Pijn
Acceptance & Commitment Therapy bij Pijn
Cognitief-gedragsgeoriënteerde Aanpak bij Chronische Pijn
Werken met Graded Motor Imagery bij Chronische Pijn

Thema's

Thema's