Zorginstituut Nederland officieel van start

Thema's

Thema's

Zorginstituut Nederland officieel van start

Sinds april zet het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn werkzaamheden voort onder een nieuwe naam: Zorginstituut Nederland. De naamswijziging is het gevolg van nieuwe wettelijke taken zoals het stimuleren van kwaliteitsverbeteringen in de zorg door het Kwaliteitsinstituut en het adviseren over vernieuwingen in zorgberoepen en -opleidingen.
 
Ook zet het Zorginstituut de bestaande taken van het CVZ voort zoals het adviseren over de samenstelling van het basispakket en het adviseren van ministers op het gebied van innovatie van zorgberoepen en opleidingen in de gezondheidzorg. Het doel is om voor de zorg een toekomstgerichte beroepenstructuur en een daarop afgestemd en flexibel samenhangend geheel van kernberoepen te ontwikkelen. Hierbij baseert het Zorginstituut zich op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de zorgverlening en op de toekomstige vraag naar zorg. Volgens Arnold Moerkamp, bestuursvoorzitter van het Zorginstituut, is het meer dan een naamswijziging. Het is de bedoeling dat het Kwaliteitsinstituut burgers gaat informeren over wat ze mogen verwachten van goede zorg en waar ze die kunnen krijgen. Door de kwaliteit van de zorg voor iedereen inzichtelijk te maken, wil het instituut de permanente verbetering van de kwaliteit in de zorg bevorderen.

(Bron: Zorginstituut Nederland)

Thema's

Thema's