Afasiekoor Zwolle

Thema's

Thema's

Afasiekoor Zwolle

De afdeling logopedie en muziektherapie van Woonzorgconcern IJsselheem begint met een afasiekoor in Zwolle. Het koor is voortgekomen uit Speech-Music Therapy for Aphasia (SMTA), een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie. Uitgangspunt van SMTA is dat muziek en dan vooral melodie en ritme, het spreken kan ondersteunen en stimuleren. Het hoofddoel van het afasiekoor is het beleven van plezier aan het zingen. Daarnaast het activeren van de taalvaardigheid en de communicatie door middel van muziek en zang. Mensen met afasie die het leuk vinden in een groep te zingen, zijn welkom. De afdeling logopedie en muziektherapie begonnen in 2010 met een koor in Kampen.

De Hersenstichting ondersteunt wetenschappelijk onderzoek onder andere met de jaarlijkse uitreiking van de kwaliteitsprijs. In 2011 ontving de afdeling logopedie de kwaliteitsprijs voor het project 'effectstudie van zingen in afasiekoren'. De resultaten daarvan worden eind 2014 verwacht. (Bron: WeblogZwolle)

Gerelateerde cursus: Afasie en Logopedie: A State of the Art

Thema's

Thema's