Afstemming met huisarts over toegang tot zorg

Thema's

Thema's

Afstemming met huisarts over toegang tot zorg

De NVLF heeft minister Schippers van VWS per brief laten weten dat het versterken van de eerste lijn een van de belangrijke voorwaarden is voor doelmatige zorg. De kwaliteit van zorg wordt gewaarborgd als er een goede samenwerking en afstemming is tussen huisartsen en paramedici.

Volgens Theo de Koning, voorzitter NVLF, wil de minister dat patiënten eerst terugvallen op de hulp van familie, maar dit zogenoemde ‘zelfmanagement’ is voor jonge kinderen of chronische patiënten met een ernstige taal- of spraakstoornis volgens hem geen optie. De beroepsvereniging van logopedisten stelt daarom dat logopedie in de basisverzekering hoort. In de brief laat de NVLF de minister weten: ‘Van alle zorg is logopedie in het bijzonder gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van patiënten. Patiënten die als gevolg van ziekten in hun taal en spraak ernstig worden beperkt. Taal, spraak en voeding (slikken) zijn menselijke basisbehoeften en logopedisten zijn de paramedische behandelaars die gespecialiseerd zijn in het herstel van de menselijke communicatie (naast taal en spraak ook stem en gehoor) en het veilig slikken. Communiceren is immers een voorwaarde voor patiënten om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren, minder afhankelijk te zijn van zorg of weer snel te herstellen.’

Vanwege de kwetsbaarheid van kinderen en chronisch zieken heeft de NVLF in de brief aan de minister opnieuw bezwaar gemaakt tegen de kwalificatie door het College van Zorgverzekeringen (CvZ) dat spraak- en taalproblemen een lage ziektelast zijn. De NVLF wil dat de minister om tafel gaat met de paramedische beroepsgroepen om gezamenlijk de agenda te bepalen voor het invullen van de bezuinigingsmaatregelen. (Bron: NVLF)

Thema's

Thema's