Alzheimereiwit tot 30 jaar voor dementie ontstaat al zichtbaar

Thema's

Thema's

Alzheimereiwit tot 30 jaar voor dementie ontstaat al zichtbaar

Uit een grootschalig internationaal onderzoek onder leiding van wetenschappers van het Maastricht UMC en het VUmc Alzheimercentrum is gebleken dat bij 10 procent van de 50-jarigen al specifieke eiwitophopingen zichtbaar zijn die 20 tot 30 jaar later kunnen leiden tot de ziekte van Alzheimer.
 
Amyloïde plaques
De ophoping van zogeheten amyloïde plaques tussen de zenuwcellen in de hersenen is een van de eerste veranderingen die zich voordoen bij Alzheimerpatiënten. Volgens Pieter Jelle Visser, klinisch-epidemioloog in Maastricht en Amsterdam, is daarmee echter niet gezegd dat iedereen die eiwitophopingen heeft ook daadwerkelijk dement zal worden.
 
Geneesmiddelen
Voor het onderzoek, dat zich richt op het in kaart brengen van eiwitophopingen in de hersenen, werden gegevens van ruim 10.000 mensen uit 56 internationale onderzoekscentra geanalyseerd. Het feit dat het Alzheimereiwit al aanwezig is in de hersenen van mensen zonder dementieklachten, biedt perspectief voor de preventie van dementie, ook al moeten geneesmiddelen hiervoor nog ontwikkeld worden. Het onderzoek is in volle gang, maar de resultaten zullen nog 5 tot 10 jaar op zich laten wachten.
 
Hoger opgeleiden
In het onderzoek viel ook op dat plaques in het brein vaker voorkwamen bij mensen met een hogere opleiding. "Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de hersenen van hoger opgeleide mensen een grotere reservecapaciteit hebben, en dus meer schade van de eiwitophopingen kunnen doorstaan voordat ze daadwerkelijk klachten krijgen", aldus Willemijn Jansen, een van de onderzoekers van het Maastricht UMC. 
 
Geheugenproblemen
Een van de studies binnen het onderzoek richtte zich op eiwitstapeling in de hersenen van mensen met verschillende vormen van dementie. De ophoping van amyloïd bleek vooral bij Alzheimerpatiënten aanwezig te zijn. Ook bij mensen met andere vormen van dementie werden soms amyloïde plaques gevonden. Volgens Rik Ossenkoppele van het VUmc Alzheimercentrum laat de studie duidelijk zien dat er een samenhang is tussen amyloïdophopingen in de hersenen en problemen met geheugen en andere cognitieve taken.
 
Werkt u met ouderen met dementie? Dan heeft Pro Education interessante cursussen voor u. Bijvoorbeeld Communicatie en Ouderen met Dementie in de LogopedieDementie en ErgotherapieNeurologie en Diëtetiek en Psychogeriatrie.
 
Bron: ZorgKrant.nl

Thema's

Thema's