CVZ adviseert minister over lage ziektelast

Thema's

Thema's

CVZ adviseert minister over lage ziektelast

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft een overzicht gepubliceerd met aandoeningen, hun ziektelast en de kosten van de bijbehorende zorg. Dit gebeurde op verzoek van de minister, die de rapportage mogelijk gaat gebruiken om te bezuinigen op het basispakket, door aandoeningen met een lage ziektelast niet langer te vergoeden. Het CVZ zelf heeft hierover zijn bedenkingen.

Het rapport van CVZ is een volgende stap in een verkenning van VWS of het criterium lage ziektelast een geschikte basis kan zijn voor het nemen van pakketmaatregelen. In de CVZ-rapportage zijn de kosten en de ziektelast in beeld gebracht van uiteenlopende ziektebeelden, waaronder spraakproblemen, COPD en gehoorstoornissen. Het CVZ zegt daarmee overigens niet dat behandeling van deze aandoeningen uit het basispakket moet. Het college adviseert minister Schippers om eerst de maatschappelijke en medische consequenties van een eventuele pakketverkleining in kaart te laten brengen. Schippers is met onder andere de NVLF in gesprek over de invulling van bezuinigingen op het basispakket per 1 januari 2015. Volgens het regeerakkoord moeten bezuinigingen op het pakket 1,5 miljard euro opleveren. De minister wil de voorstellen van de veldpartijen uiterlijk 1 september ontvangen. Op basis van die voorstellen en de rapporten van het CVZ zal zij in het voorjaar van 2014 een beslissing nemen over wijzigingen in het basispakket.

De NVLF raadpleegt momenteel zijn leden tijdens districtsbijeenkomsten over de gevolgen van de bezuiniging op logopedie aan de hand van verschillende scenario’s. De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden voor de zomer verwacht.

(Bron: NVLF)

Thema's

Thema's