Cursus Woordvinding voor logopedisten regio Groningen

Thema's

Thema's

Cursus Woordvinding voor logopedisten regio Groningen

ELANN is hét aanspreekpunt in de provincie Groningen voor de eerstelijnszorg, waaronder onder andere huisartsen, fysiotherapeuten en logopedisten. Vanuit de ROS-functie (Regionale ondersteuningsStructuur) stimuleert ELANN de integratie en samenwerking binnen de eerstelijnszorg, zodat de patiënt verzekerd is van goede zorg dicht bij huis. ELANN doet dit door te adviseren, te ondersteunen, nieuwe ontwikkelingen te signaleren en nascholing aan te bieden.

Nascholing logopedie
Specifiek voor het vakgebied logopedie heeft ELANN een commissie aangesteld die onder andere bestaat uit een aantal logopedisten uit de regio en een medewerker van ELANN (Gerard Tros). Deze commissie spreekt een paar keer per jaar over actuele ontwikkelingen en mogelijke nascholing. Deze commissie heeft er onder meer voor gezorgd dat er elk jaar een dag voor logopedisten wordt georganiseerd, de zogeheten Noorddag. Afgelopen jaar werd er op deze dag een workshop woordvinding gegeven. Aangezien hier erg enthousiast op gereageerd werd, hebben wij de optie onderzocht om deze workshop als volledige cursus aan te bieden voor alle logopedisten uit de regio Groningen, maar ook daarbuiten,vertelt Gerard Tros, personeelsadviseur en nascholingscoördinator bij ELANN.

Samenwerking Pro Education
De docente die deze workshop heeft verzorgd, is ook docente bij Pro Education en heeft zodoende ELANN in contact gebracht met Pro Education. De werkwijze van Pro Education sloot goed aan bij de doelstelling van ELANN. De doelstelling voor onze nascholing is dat de logopedisten de dag erop al met de kennis uit de cursus aan de slag moeten kunnen gaan. De cursus woordvinding van Pro Education is direct goed toepasbaar in de praktijk en was daarom voor ons de juiste keuze. Daarnaast vinden wij het inkopen van een cursus, waarbij wij zelf de organisatie in de hand hebben, een ideale manier van werken, aldus Gerard Tros.

Cursus Woordvinding
In september starten 15 tot 20 logopedisten uit Groningen, maar ook uit Friesland en Drenthe met de cursus woordvinding op een leslocatie in de regio. Deze cursus is gericht op logopedisten en linguïsten die werken met kinderen met taalstoornissen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar. In de cursus wordt ingegaan op de theoretische achtergrond en de verschillende typen taal(ontwikkelings) stoornissen. De Woordvinding Woordenschat Test (WWT) staat hierin centraal. Lees meer over de cursus Woordvinding.

Gerard Tros gaat ervan uit dat gezien de grote animo deze cursus op korte termijn nog een keer wordt georganiseerd en ziet ook mogelijkheden voor andere samenwerkingsverbanden met Pro Education.

Thema's

Thema's