Dag van de Grammatica

Thema's

Thema's

Dag van de Grammatica

Grammatica is belangrijk in de Nederlandse taal. Zonder duidelijke regels kun je elkaar niet goed begrijpen. Maar die regels zijn vaak ingewikkeld. Voor veel mensen is het opbouwen en het ontleden van een zin lastig.

Daarom wordt in de Openbare Bibliotheek Amsterdam op zaterdag 4 maart De dag van de Grammatica gehouden. Deze dag is in het leven geroepen door het Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten (WAP), de Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL) en de Nederlandse Vereniging voor Stem-, Spraak- en Taalpathologie.
 
Om kinderen met een taalachterstand en grammaticaproblemen te kunnen helpen, biedt Pro Education een aantal cursussen aan voor logopedisten. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Cursus Analyseren van Spontane Taal bij Kinderen, de Cursus RTNA bij TOS: Semantiek en Syntaxis of de Cursus RTNA bij TOS: Woordvinding en WoordenschatBeide RTNA-cursussen worden gegeven door Kino Jansonius en Marja Borgers. Zij geven ook een presentatie op de Dag van de Grammatica.

Thema's

Thema's