Denkstimulerende Gespreksmethodiek bestaat 20 jaar. Vragenlijst (VLDP) genormeerd en gevalideerd.

Thema's

Thema's

Denkstimulerende Gespreksmethodiek bestaat 20 jaar. Vragenlijst (VLDP) genormeerd en gevalideerd.

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat educatief centrum CED-Groep startte met het geven van de Nederlandse variant van de cursus Denkstimulerende Gespreksmethodiek van Marion Blank (DGM). In de DGM-cursus leren logopedisten hoe zij de taal- en denkontwikkeling van kinderen optimaal kunnen stimuleren.

Voeren van denkgesprekken

Gusta Schreiner, verbonden aan de CEDGroep, geeft de cursus al bijna tien jaar voor Pro Education en vertelt hierover: De kracht van de DGM-cursus is dat de cursus heel praktisch is. Het geleerde is de volgende dag meteen toepasbaar bij de communicatie met kinderen. Je leert wat je kunt doen om het denken van kinderen te stimuleren, je wordt je bewust van de vragen die je aan kinderen stelt en je leert hoe je op de antwoorden reageert. Dat is interessant voor alle kinderen, maar vooral voor kinderen met spraak- en taalproblematiek omdat je hen op deze manier uitdaagt hogere denkvaardigheden in te zetten. Deze vaardigheden zijn van belang bij het begrijpend luisteren en begrijpend lezen van teksten.

Normering en herziening Vragenlijst Denkprocessen
Een enorme vooruitgang is, dat het onderzoeksinstrument Vragenlijst Denkprocessen (VLDP) dat in de cursus gebruikt wordt, uitgebreid is en eindelijk gevalideerd en genormeerd is. Een prachtige stap, aldus Gusta. We hebben twintig jaar gedaan met de oorspronkelijke vragenlijst, een experimentele uitgave van de Vrije Universiteit Amsterdam. De wens om deze uitgave te valideren en te normeren was er altijd al, maar de tijd en financiële middelen ontbraken. Na twintig jaar was hier eindelijk wel ruimte voor. We hebben hiervoor samen met vier hogescholen onderzoek gedaan onder een groot aantal kinderen uit de onderbouw van basisscholen uit het hele land, waardoor we het taaldenken van kinderen nu veel preciezer in kaart hebben gebracht.

De VLDP geeft inzicht in het niveau van het taaldenken van kinderen. Met dit onderzoeksinstrument kan een logopedist nu daadwerkelijk bepalen of een kind gemiddeld, onder- of bovenpresteert, omdat het kind accuraat wordt gemeten in relatie tot kinderen uit de normgroep. De toetsresultaten geven richting aan diagnostiek en behandeling. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de gegevens uit de vragenlijst, is achtergrondkennis over denkrelaties in relatie tot de vier abstractieniveaus uit de VLDP een voorwaarde. In de cursus DGM zijn de achtergronden en het gebruik van de vragenlijst daarom een vast onderdeel.

Jubileumactiviteiten
De vernieuwde VLDP wordt gepresenteerd op het Symposium DGM 20 jaar, dat plaatsvindt op maandag 22 september in Maartensdijk. Tijdens dit symposium verschijnt ook de nieuwe uitgave van het boek DGM in de praktijk onder de nieuwe naam Even denken… denkgesprekken met kinderen. “Een mijlpaal”, volgens Gusta. “We zijn trots dat we in die twintig jaar honderden logopedisten hebben opgeleid en we gaan ervan uit dat we dit met onze herziende en genormeerde VLDP nog vele jaren gaan doen!”

Cursus DGM bij Pro Education
In het najaar staat de cursus Denkstimulerende Gespreksmethodiek van Marion Blank gepland bij Pro Education. Lees meer over de cursus of schrijf direct in.

Thema's

Thema's