Doorstart voor preventieve logopedie in Hilversum

Thema's

Thema's

Doorstart voor preventieve logopedie in Hilversum

Er is een doorstart gemaakt met preventieve logopedie in Hilversum. De commissie Samenleving heeft ingestemd met een voorstel van wethouder Boog om logopedisten voor een periode van twee jaar te detacheren aan de gemeente Hilversum.

De logopedisten gaan 5-jarigen in groep 2 van alle basisscholen in Hilversum, jaarlijks zo’n 940 kinderen, screenen op spraak- en taalstoornissen. Daarnaast kunnen de artsen en verpleegkundigen van consultatiebureaus bij twijfel over de spraak-/taalontwikkeling van 2- tot 4-jarigen een onderzoek aanvragen. De logopedisten hebben daarnaast een taak als vraagbaak voor het primair onderwijs.

Voor 2012 was preventieve logopedie nog in handen van de GGD, maar dit verviel na een regionale bezuinigingsdiscussie. In Hilversum is vervolgens gekeken of de belangrijkste taken van preventieve logopedie op een andere manier konden worden voortgezet. De begeleiding en behandeling van de kinderen door de preventieve logopedisten is overigens komen te vervallen. Dit kan nog wel na doorverwijzing en wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Volgens wethouder Boog ligt er nu een mooi alternatief waar ook andere regiogemeenten zich bij kunnen aansluiten.

 

Bron: Gemeente Hilversum

Thema's

Thema's