Eerste logopediepraktijk geslaagd voor Kwaliteitstoets

Thema's

Thema's

Eerste logopediepraktijk geslaagd voor Kwaliteitstoets

Met alle vijf vestigingen tegelijk heeft Logopediepraktijk Peter Helderop als eerste praktijk in Nederland de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie laten uitvoeren door HealthCare Auditing (HCA) en de audit met succes doorlopen.

De Kwaliteitstoets logopedie heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom logopedie. ‘In de wetenschap dat deze kwaliteitstoets en audit eraan kwam, hebben we aan ruim duizend van onze logopedisten beloofd dat we een gedegen kwaliteitstoetscontrole gaan inbouwen in ons alles-in-één online softwarepakket met agenda, EPD, facturering en boekhouding, waardoor het eenvoudiger wordt om de kwaliteitstoets succesvol te behalen’, vertelt Peter Helderop. Logopediepraktijk Peter Helderop heeft hiervoor gebruikgemaakt van de Incura Logo-software van de WinBase Groep. Hiermee kan vanuit verschillende vestigingen flexibel en centraal worden gewerkt door de ruim 1.600 gebruikers van de logopediepraktijken, maar er is ook de mogelijkheid voor patiënten om op eenvoudige wijze (delen) van hun dossier online in te zien en bijvoorbeeld afspraken te maken. In het verlengde daarvan wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van een mobiele app voor Incura Logo voor zowel iOS als Android.
(Bron: MF)

Thema's

Thema's