HBO Bachelor Logopedie geaccrediteerd: Nieuwe opleiding sluit naadloos aan op multidisciplinair werk

Thema's

Thema's

HBO Bachelor Logopedie geaccrediteerd: Nieuwe opleiding sluit naadloos aan op multidisciplinair werken

Goed nieuws voor werkenden die een opleiding tot logopedist willen volgen. De HBO Bachelor Logopedie van Pro Education is door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie(NVAO) positief beoordeeld en geaccrediteerd. Wij spraken Janneke de Waal-Bogers, Logopedist en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie, die als docent betrokken was bij de ontwikkeling én het accreditatieproces van deze vierjarige opleiding.

Ondanks dat er in Nederland al zeven aanbieders van een HBO Bacheloropleiding Logopedie waren, was er toch behoefte aan een modernere opleiding. Janneke vertelt daarover: “Jarenlang hadden studenten alleen keus uit de zeven reeds bestaande opleidingen en het heeft even geduurd voordat er een nieuwe initiële Bacheloropleiding Logopedie bij kwam. De Bacheloropleiding van Pro Education is duidelijk moderner en beter ingericht voor de meer volwassen student. Allereerst is de opleiding modulair opgebouwd. Hierdoor zijn er meerdere instroommomenten per jaar, wat zorgt voor meer flexibiliteit. Dit is prettig voor studenten die een baan en gezinsleven moete combineren met het volgen van deze opleiding. Dat het ons lukt deze studenten te motiveren om na een lange werkdag in de collegebanken plaats te nemen, vind ik heel mooi.”

Multidisciplinair karakter
Misschien nog belangrijker dan de opbouw van de opleiding is de inhoud. Janneke gaat verder: “De opleiding is in vergelijking met de andere Bacheloropleidingen Logopedie breder van karakter en steekt direct in op de multidisciplinaire samenwerking met andere zorgverleners. Je wordt dus echt opgeleid om vanuit een breder multidisciplinair perspectief te kijken. Ook wordt de kwaliteit van de studenten gedurende de gehele opleiding gemonitord. Bij elke HBO Bacheloropleiding wordt een instaptoets gedaan, maar bij de opleiding die Pro Education heeft ontwikkeld, worden de criteria gedurende de gehele opleiding door getoetst. Hierdoor blijven we scherp op de kwaliteit van de studenten en kunnen we tijdig bijsturen als studenten minder goed presteren op bijvoorbeeld mondelinge taalvaardigheden of presentatietechnieken. Met deze Bachelor wordt de kwaliteit van de net afgestudeerde logopedist dus meteen gewaarborgd, waarna er met de bij- en nascholingscursussen van Pro Education doorgegaan kan worden met specialiseren. Ook wordt de ontwikkeling van de vakinhoudelijk kennis van elke individuele student gedurende de gehele opleiding gevolgd door een portfoliobegeleider. Daarnaast worden natuurlijk de traditionele examens afgenomen, zoals dat ook bij andere initiële opleiders gebeurt. Tijdens de opleiding lopen alle studenten twee grote stages in het werkveld. Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid het geleerde toe te passen en zich de lesstof echt eigen te maken.

Paradijs met oefenmateriaal
Maar ook de vaardigheidslessen dragen bij aan een directe inbedding van de theorie in de praktijk. “De studieruimtes zijn echt een paradijs als het aankomt op oefenmateriaal”, aldus Janneke. “Verschillende materialen als taaltoetsen en audiometers liggen voor de studenten klaar. Zij krijgen zelf de verantwoordelijkheid om hier onder begeleiding van een docent mee te oefenen. Ik zie studenten dan ook heel doelgericht binnenkomen en bijvoorbeeld vastbesloten gaan trainen met onderzoeksmaterialen.” De docenten die de studenten begeleiden, staan altijd met één been in het werkveld en zijn hierdoor op de hoogte van de bewegingen in de 'logopediewereld'.

Op zoek naar een zelfstandige stagiair?
De zelfstandigheid van onze logopediestudenten is groot. Mede door hun leeftijd en ervaring zijn ze assertief, komen zelf met vragen en hebben heel duidelijk voor ogen wat ze willen leren. Zoekt u een volwassen en zelfstandige stagiair logopedie die mee kan werken in uw organisatie, neem dan contact op met het Stage Instituut via telefoonnummer 035-7 506 127 of per e-mail via info@stageinstituut.nl. Ook voor fysiotherapie-, ergotherapie- en diëtetiekstagiaires kunt u bij het Stage Instituut terecht.

Terugbrengen van inzichten naar het werkveld
Alle studenten sluiten in het vierde jaar de opleiding af met een afstudeeropdracht. Janneke vertelt hierover: “De afstudeeropdrachten vallen onder de onderzoekslijnen van het lectoraat Paramedische Opleidingen. Ik verheug me erop dat er vanuit de afstudeeropdrachten nieuwe inzichten naar het werkveld worden teruggebracht. Het lijkt me heel fijn als straks de eerste studenten bij Pro Education afstuderen en dat hun afstudeeronderzoeken van dusdanige kwaliteit zijn dat zij daarmee direct kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het logopedische werkveld.” 

Bachelor of Science (BSc)
De opleiding HBO Bachelor Logopedie is geaccrediteerd door de Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Daarmee voldoet de opleiding aan allestrenge en officiële kwaliteitseisen. Na afronding van de Bacheloropleiding ontvangt de student het officiële getuigschrift 'HBO Bachelor Logopedie' van Pro Education en mag zich vanaf dat moment Bachelor of Science (BSc) noemen. Kijk voor hier voor meer informatie over de HBO Bachelor Logopedie.

Thema's

Thema's