Logopedie op kwaliteit getoetst

Thema's

Thema's

Logopedie op kwaliteit getoetst

De NVLF is vorig jaar begonnen met de ontwikkeling van een kwaliteitstoets voor logopedie. Deze toets kan worden gezien als een kwaliteitsinstrument, dat inzicht biedt in de verschillende kwaliteitsaspecten van de logopedische behandeling en de praktijkvoering. Er wordt getoetst aan de hand van de logopedische standaarden voor logopedisten die werken in de eerste lijn.

Het gaat om het toetsen van bestaande wet- en regelgeving. Er komen geen nieuwe eisen bij. Met de toets kunnen logopedisten laten zien dat ze werken volgens de huidige wet- en regelgeving. Oftewel transparantie over de praktijkvoering en logopedisch handelen. In februari komen de kwaliteitscriteria beschikbaar voor de leden. In het voorjaar wordt begonnen met de pilot waarin de kwaliteitscriteria worden getest in een aantal praktijken. Zo mogelijk worden de criteria nog aangepast als de pilot daar aanleiding toe geeft.

 

Bron: NVLF

Thema's

Thema's