NVLF en logopedisten laten zich horen

Thema's

Thema's

NVLF en logopedisten laten zich horen

Het ministerie van VWS, de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn met zorgverleners in gesprek over de obstakels die zij ervaren in de wet- en regelgeving om met medische professionals samen te werken. Op 11 februari was de eerste bijeenkomst, waarbij minister Schippers van VWS aanwezig was.

Ook de NVLF was erbij en sprak na afloop met de minister. Tijdens deze bijeenkomst hebben zorgverleners, onder wie logopedisten, aan de vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, de AMC, NZa en zorgverzekeraars duidelijk gemaakt dat het niet of nauwelijks mogelijk is om als eerstelijns zorgaanbieders te onderhandelen over de contracten die door zorgverzekeraars worden aangeboden. De mogelijkheden om samen te werken worden beperkt door mededingingswetgeving of worden door zorgverzekeraars niet als onderhandelingspartner erkend. De minister zegt de problematiek te kennen, maar geeft aan dat zij verantwoordelijkheid heeft voor de betaalbaarheid van de zorg.

(Bron: NVLF)

Thema's

Thema's