NVLF wil duidelijkheid over alternatieve bezuinigingen

Thema's

Thema's

NVLF wil duidelijkheid over alternatieve bezuinigingen

De NVLF heeft minister Schippers van VWS om opheldering gevraagd over haar oproep om met alternatieve bezuinigingsvoorstellen te komen. De kaders voor de invulling van de 1,5 miljard euro die de minister op de basisverzekering wil korten, zijn niet duidelijk.

In een brief aan de minister laat de beroepsvereniging van logopedisten weten dat het raadplegen van het veld zorgvuldig moet gebeuren. De NVLF wil eerst weten hoe de minister aankijkt tegen een bezuiniging op logopedie in de eerste lijn. Hoe vindt straks de afweging en doorrekening van de plannen plaats en is er in de procedure nog een mogelijkheid om te reageren? Hierover wil de NVLF duidelijkheid van de minister, voordat de eigen voorstellen kunnen worden uitgewerkt. De vereniging organiseert ledenbijeenkomsten om op een verantwoorde en onderbouwde manier mee te denken over betaalbare zorg. Dit gebeurt vanuit de verantwoordelijkheid over de kwaliteit van logopedie en in het belang van betaalbare zorg. Daarbij wijst de beroepsvereniging de minister erop dat de logopedisten al een bezuinigingsmaatregel van vijf miljoen euro opgelegd hebben gekregen. Maar ook dat vroegtijdige diagnose en behandeling van kinderen met taal- en spraakstoornissen een welvaartsstijging tot 115 miljoen euro per jaar opbrengt, ten opzichte van 56 miljoen euro aan kosten. (Bron: NVLF)

Thema's

Thema's