Niet te snel stempel dyslexie

Thema's

Thema's

Niet te snel stempel dyslexie

Psychologen moeten kinderen niet te snel het stempel dyslectisch geven. Dat vindt Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij is in gesprek met de psychologen om te zien of de regels rond dyslexieverklaringen strenger kunnen worden. Onlangs bleek dat vijftien procent van de scholieren aangepast eindexamen doet. Veel van die kinderen hebben een dyslexieverklaring, omdat ze moeite hebben met lezen. Volgens de staatssecretaris moet je bij zulke grote percentages vraagtekens zetten of iedereen inderdaad dyslexie heeft of dat een kind gewoon moeite heeft met lezen en te makkelijk als dyslectisch wordt bestempeld. Volgens psycholoog en onderzoeker Chris Struiksma van het Nederlands Instituut van Psychologen is iedereen geschrokken van de cijfers, want volgens de wetenschap is slechts drie tot vier procent van de scholieren dyslectisch. Volgens Struiksma krijgen scholieren (te) gemakkelijk een dyslexieverklaring. Een mogelijke maatregel is dat alleen eindexamenkandidaten die al op 14-jarige leeftijd een dyslexieverklaring hadden aangepast examen mogen doen. (Bron: ANP)

Thema's

Thema's