Online therapie voor mensen met afasie

Thema's

Thema's

Online therapie voor mensen met afasie

Logoclicks Development BV ontwikkelt een gevalideerd online therapieplatform waarmee mensen met afasie, onder de professionele begeleiding van een logopedist, intensiever kunnen oefenen met een gepersonaliseerde therapie. Lieke Hoppenbrouwers, logopedist en ontwikkelaar van Logoclicks is docent van de cursus Diagnostiek en (Online) Behandeling van Afasie: NBT en Afasietherapie.nl. Zij vertelt over het ontstaan en de voordelen van deze innovatieve therapievorm.
 

Hoe is het idee ontstaan?

“Het idee is in mijn eigen praktijk ontstaan. Ik wilde cd-roms met oefenmateriaal maken voor mijn cliënten, zodat ze ook thuis konden oefenen zonder telkens naar de praktijk te hoeven komen. Wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat een hogere intensiteit en frequentie van oefenen een positieve invloed heeft op de communicatievaardigheden van afasiepatiënten. Toen ik er met collega’s over sprak, ontstond het idee voor een online platform. In samenwerking met de Hogeschool Utrecht, de Thomas More Hogeschool Antwerpen en de Hogeschool Rotterdam zijn we twee jaar geleden begonnen met de ontwikkeling. Dit najaar is het platform klaar voor toepassing in de praktijk en kunnen we het aanbieden aan logopedisten.”
 

Wat is er zo innovatief aan dit therapieplatform?

“Geen enkel persoon met afasie is hetzelfde. Het vernieuwende van deze applicatie is dat de logopedist een niveau kan invoeren op basis van de diagnose en het programma genereert automatisch maatwerkoefeningen die optimaal aansluiten op de aard en de ernst van de afasie van de cliënt.”
 

Wat zijn de voordelen van deze innovatie?

“Geschikte oefeningen samenstellen voor mensen met afasie kost veel tijd en moeite. Dit programma maakt automatisch oefeningen op basis van het Ellis & Young-model en het ingevoerde niveau. Hierdoor zijn de oefeningen gepersonaliseerd met veel variatie. Bovendien legt het programma de resultaten vast, zodat de voortgang direct opgevolgd kan worden zonder telkens testen te moeten afnemen.
 
Een ander voordeel is dat de patiënt minder naar de praktijk hoeft te komen. Dat blijkt vaak lastig te zijn in verband met planning en vervoer. Via het platform kan de cliënt, eventueel samen met een mantelzorger, thuis inloggen zo vaak en wanneer hij wil en de oefeningen doen. Doordat het zo mogelijk is intensiever en frequenter te oefenen, is de therapie veel effectiever. Dit is ook nog eens kostenbesparend.”
 

Wat gaat de toekomst bieden?

“Het platform is in eerste instantie ontwikkeld voor het Vlaams en het Nederlands. Dat is voor 40% betaald met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en verder met eigen geld. Het wordt in de praktijk getest door Vlaamse en Nederlandse logopedisten, revalidatiecentra en door Hersenz en het Afasiecentrum Rotterdam. Nu willen we het eerst op de markt brengen en daarna gaan we het verder ontwikkelen. Ook voor andere talen.”

Thema's

Thema's