Ontwikkeling kwaliteitstoets logopedie

Thema's

Thema's

Ontwikkeling kwaliteitstoets logopedie

Eind januari is er een bijeenkomst van de softwareleveranciers en de NVLF geweest. Tijdens deze bijeenkomst zijn de softwareleveranciers geïnformeerd over de inhoud van de kwaliteitstoets en zijn afspraken gemaakt over het inbouwen van de toets in de software. De softwareleveranciers hebben aangegeven de toets te gaan inbouwen op basis van de criteria kwaliteitstoets. Ook is de werkgroep Implementatie kwaliteitstoets voor het eerst bij elkaar gekomen. In deze werkgroep zitten twee beleidsmedewerkers van de NVLF, vijf logopedisten en drie zorgverzekeraars (Achmea, CZ en Menzis). De werkgroep houdt zich bezig met de invoering van de toets. In de eerste bijeenkomst is gesproken over de toetsbaarheid van de kwaliteitscriteria, de normering, de invulling van de pilot (werving praktijken) en scholing van auditoren en logopedisten. Eind april vindt de volgende bijeenkomst van de werkgroep plaats. De volgende stap is het beginnen met de pilot. In de pilot worden de kwaliteitscriteria getest door een aantal praktijken die eerstelijnszorg aanbieden. De criteria worden getoetst op haalbaarheid van de vragen en de normering. Zo mogelijk worden de criteria aangepast als de pilot daar aanleiding toe geeft. De aanpassingen worden voorgelegd aan de werkgroep Implementatie kwaliteitstoets en aan het verenigingsbestuur.

(Bron: NVLF)

Thema's

Thema's