Ook eigen huishond blijkt goed inzetbaar bij autisme

Thema's

Thema's

Ook eigen huishond blijkt goed inzetbaar bij autisme

Dat het hebben van een huisdier een positieve invloed heeft op de sociale vaardigheden en assertiviteit van autistische kinderen was al langer bekend. Nu blijkt ook uit onderzoek dat het hebben van een getrainde huishond de zelfredzaamheid, het zelfgevoel en het sociaal gedrag van het kind significant positief beïnvloed en het aantal woede-uitbarstingen, wegren- en herhalingsgedrag laat afnemen.

Cursus PAWS
Marie-José Enders-Slegers, hoogleraar Antrozoölogie aan de Open Universiteit, deed hier in opdracht van KNGF Geleidehonden onderzoek naar en concludeerde dat het inzetten van de eigen huishond een positieve invloed heeft op het gedrag van het in het gezin aanwezige autistische kind. Hiervoor dienden de ouders of verzorgers wel de door de KNGF ontwikkelde cursus PAWS (Parents Autism Workshops & Support) te volgen.

In 2012 introduceerde KNGF Geleidehonden deze cursus omdat de vraag naar autismegeleidehonden explosief groeide. Van de gezinnen die deelnamen aan de cursus werden er meer dan honderd gevolgd voor het onderzoek. Hieruit blijken overduidelijke positieve veranderingen bij kinderen wat betreft angst, stress, stemming, zelfvertrouwen en sociaal-communicatieve vaardigheden. De grootste veranderingen treden al binnen drie maanden na de cursus op.

Werken met mensen met een autistismespectrumstoornis
Wilt u ook mensen met autistismespectrumstoornis behandelen of helpen beter te functioneren, dan heeft Pro Education een aantal zeer interessante cursussen voor u. Ook als u zich wil richten op ouder- of partnerbegeleiding dan hebben we een ruim aanbod. Voor meer informatie kunt u de cursussen ASS – Basis,  ASS - Vervolg: VroegsignaleringASS - Vervolg: PubersASS - Vervolg: Partner- en Ouderbegeleiding en de  Leergang ASS  op onze website bekijken.

Bron: Nationaleonderwijsgids

Thema's

Thema's