Planning nieuwe schoudercursus in volle gang

Thema's

Thema's

Planning nieuwe schoudercursus in volle gang

Fysiotherapeut Rob Tamminga en orthopeed Henk van der Hoeven zijn de opleiders van de nieuwe cursus: Onderzoek en revalidatie bij schouderaandoeningen. Een cursus die dit najaar van start zal gaan. Uw opleidingscoördinator Chantal Valk is met de opleiders in gesprek om de data te plannen. Zodra deze definitief bekend zijn publiceren we de data op onze site. Kijk daarom de komende periode regelmatig op onze website of stuur een e-mail naar: c.valk@proeducation.nl

Thema's

Thema's