Samenwerking met Rijndam Revalidatie

Thema's

Thema's

Samenwerking met Rijndam Revalidatie

Op 1 augustus jl. hebben Rijndam Revalidatie en Pro Education een samenwerkingscontract getekend.  Deze samenwerking maakt het mogelijk gezamenlijk nieuwe cursussen te ontwikkelen en aan te bieden die ingestoken zijn vanuit de praktijk.

Het contract werd ondertekend door directeur Guido van den Bogaert en logopedist Sandra Wielaert van Rijndam Revalidatie en Josephine Hofsté van Pro Education.

De samenwerking zal in eerste instantie gericht zijn op cursussen op het gebied van afasie voor logopedisten. In een later stadium zal bekeken worden of uitbreiding naar andere beroepsgroepen interessant is.

 

Thema's

Thema's