Speciale apps voor nieuwe behandelvariant

Thema's

Thema's

Speciale apps voor nieuwe behandelvariant

De afdelingen logopedie en intensive care van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk zijn blij met de gift van de Ruijter Business Center van twee iPads die de toepassing van nieuwe behandelvarianten mogelijk maakt. Zij gaan de iPad gebruiken voor patiënten met slik-, taal- en communicatieproblemen. Hiervoor zijn op de iPad twee apps geïnstalleerd.

Een app wordt ingezet bij logopedische therapie voor het onderhouden en verbeteren van taalvaardigheden en uitleg bij slikproblemen. Slikoefeningen worden in beeld gebracht en er worden oefeningen aangeboden die gericht zijn op spelling, of woordpuzzels om taalproblemen te verbeteren. Na de behandeling van de logopedist kan de patiënt zelf verder oefenen tijdens de opname. Een andere app is speciaal ontwikkeld als ondersteuning bij de communicatie van IC-patiënten die moeilijk kunnen praten (bijvoorbeeld doordat zij aan de beademing liggen) of schrijven. Door het aanraken van pictogrammen, foto’s, of door typen kan de patiënt contact maken met naasten en zorgprofessionals. Een grote verbetering in vergelijking met de middelen die tot nu toe werden gebruikt zoals het letterbord. Ook is de iPad een belangrijk hulpmiddel bij patiënten die de Nederlandse taal niet beheersen. Met de vertaalapp is het mogelijk om het Nederlands om te zetten in elke andere taal. De apps laten onmiddellijk resultaat zien: betere communicatie en actuele patiënteninformatie.
(bron: SKBWinterswijk)

Thema's

Thema's