Symposium en cursus naar aanleiding van herziene versie Dysfatische Ontwikkeling

Thema's

Thema's

Symposium en cursus naar aanleiding van herziene versie Dysfatische Ontwikkeling

Een dysfatische ontwikkeling is een neurologische spraak-/taalontwikkelingsstoornis waarbij het (non-verbale) begrip van hoger niveau is dan de eigen spraak-/taalproductie. In Nederland wordt gesproken van een specifieke taalontwikkelingsstoornis (S-TOS) of SLI.

Pro Education geeft in het najaar van 2014 in samenwerking met de Stichting Dysphatische Ontwikkeling weer de cursus De Methode Tan-Söderbergh: Theorie, Diagnostiek en Behandeling bij Dysfatische Ontwikkeling. Uiteraard wordt in deze cursus de herziene versie van het boek van Tan gebruikt.

De cursus is naast theorie en diagnostiek vooral gericht op de behandeling. De belevingswereld van het kind staat in deze methode centraal. De daaraan gekoppelde spraak/taal bepaalt, binnen het theoretische kader, de inhoud van de therapie. De methode sluit goed aan bij de hedendaagse opvattingen over de relatie tussen de spraak-/taalontwikkeling en lezen.

In het theoretische deel van de cursus is er uitgebreid aandacht voor het neurolinguïstische concept van de normale spraak-/taalontwikkeling: het metamorfoseconcept. U krijgt inzicht in de beoordeling van het hele ontwikkelingsprofiel. Ook krijgt u een richtlijn mee voor verwijzing naar andere disciplines.

U doet in korte tijd veel praktische kennis en vaardigheden op, onder andere aan de hand van feedback op door u gemaakte video’s van behandelingen. De cursus bestaat uit 5 lesdagen en is voor 78 punten geaccrediteerd bij Stichting ADAP

Thema's

Thema's