VGZ vergoedt logopedie op school

Thema's

Thema's

VGZ vergoedt logopedie op school

VGZ heeft laten weten logopedie op school te gaan vergoeden. Na veelvuldig overleg tussen VGZ en de NVLF heeft de verzekeraar besloten om onder voorwaarden logopedie binnen het speciaal en regulier onderwijs te vergoeden. Deze voorwaarden komen in grote lijnen overeen met het standpunt NVLF ‘Logopedie op school’. Ondanks de zorg van veel leden over de financiële effecten van logopedie op school, staat de NVLF achter het resultaat van de besprekingen. Hierdoor wordt logopedie op bepaalde locaties niet meer uitgesloten voor kinderen die deze logopedische zorg nodig hebben.

(Bron: VGZ/NVLF)

Thema's

Thema's