Verband tussen ADHD en/of TOS en leesproblemen ontdekt

Thema's

Thema's

Verband tussen ADHD en/of TOS en leesproblemen ontdekt

ADHD en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) gaat vaak hand in hand met leesproblemen. Dit blijkt uit het onderzoek waarop Barry de Groot op vrijdag 19 maart gepromoveerd is aan de RUG.
 
Klankverwerkings- en benoemprocessen
De resultaten wijzen uit dat hoe ernstiger het leesprobleem is, hoe groter de rol is die klank- en benoemprocessen hierin spelen. Ze hebben juist weer minder invloed op een bovengemiddeld goede technische leesprestatie. Ook blijkt een bijkomende TOS leesproblemen die al aanwezig zijn te verergeren. Een dergelijk verband lijkt er niet te zijn bij ADHD en leesproblemen. Wel bleken zowel kinderen met TOS als kinderen met ADHD een deficiënte klankverwerkingsvaardigheid te hebben. Er is duidelijk een sterkere relatie tussen klankverwerkings- en benoemprocessen en leesproblemen dan tussen klankverwerkings- en benoemprocessen en ADHD. Er lijkt echter geen empirische basis te zijn voor een verder differentiaal-diagnostisch onderscheid, gezien de overeenkomsten tussen kinderen met specifieke leesproblemen en kinderen met leesproblemen en ADHD.
 
Selectieve aandacht
Uit het onderzoek blijkt dat, naast klankverwerkings- en benoemprocessen, ook selectieve aandacht – en in het verlengde daarvan mogelijk ook het werkgeheugen – een relevante bijdrage levert aan de technische leesvaardigheid. Selectieve aandacht vormt een relevante controlevariabiele bij het vaststellen van klankverwerkings- en benoemvaardigheden.
 
Aandachtsoriëntatie
De deelnemers aan het onderzoek bleken ook problemen te hebben met het verschuiven van de aandacht in de ruimte (aandachtsoriëntatie). Het onderzoek van Barry de Groot draagt bij aan een verbeterd theoretisch inzicht in de relatie tussen deze processen, door aan te tonen dat aandachtsoriëntatie zowel bij lezen en het snel benoemen van cijfers en lezers een rol speelt.
 
Lijkt het u interessant om te werken met kinderen met ADHD en/of een taalontwikkelingsstoornis? Bekijk dan eens het uiteenlopende aanbod op dit vlak van Pro Education.

Bron: RUG

Thema's

Thema's