Vroegtijdige interventie zet kinderen met autisme op voorsprong

Thema's

Thema's

Vroegtijdige interventie zet kinderen met autisme op voorsprong

Voor het eerst in 20 jaar is er onderzoek gedaan naar de langetermijneffecten van intensieve interventie bij jonge peuters met een autismespectrumstoornis. Hieruit komt naar voren dat deze peuters een voorsprong opbouwen vergeleken bij leeftijdgenoten die een reguliere behandeling krijgen en dat deze voorsprong jarenlang blijft doorwerken, ook na het beëindigen van de interventie. De resultaten van de studie verschijnen in juli in het magazine van de American Academy of Child and Adolescent Psychiatry en zijn ook online in te zien. 
 
Individuele therapie uniek voor ieder kind
Voor het onderzoek werden de kinderen ingedeeld in twee groepen. De eerste groep werd behandeld op basis van het reguliere aanbod in de omgeving, zoals logopedie en ontwikkelingsbegeleiding. Voor de tweede groep werd Early Start Denver Model (ESDM) ingezet, ter bevordering van het leren van sociale en communicatieve vaardigheden. Deze therapie werd twee jaar lang aan huis uitgevoerd en omvatte oudercoaching en ouderinterventie met het kind. In totaal werkten ouders en therapeuten ongeveer 15 uur per week met de peuters. Hierbij waren de individuele interesses van ieder kind leidend. De therapie bestond dan ook vooral uit spelen en het aanbieden van leuke activiteiten en eenvoudige dagelijkse routines.
 
Positieve resultaten
De resultaten van het onderzoek liegen er niet om: hoewel de kinderen uit de ESDM-groep aanzienlijk minder behandeling kregen, waren zij na twee jaar ver vooruit op de controlegroep voor wat betreft IQ, afstemming en communicatie. Hun autismegerelateerde symptomen waren sterk verminderd, wat bij de kinderen uit de controlegroep niet het geval was. Verrassend was dat deze effecten niet van tijdelijke aard bleken te zijn: zelfs twee jaar na de interventie scoorden de kinderen uit de ESDM-groep nog steeds beter op algemene intellectuele capaciteiten en taalvaardigheid. Eerder was al aangetoond dat kinderen met autisme sterk gebaat zijn bij een dergelijke behandeling, maar verrassend is wel dat zij hiervan zo'n lange tijd profiteren.
Het was een hele verrassing voor de onderzoekers dat bij kinderen die de een-op-een hulp hadden gekregen de autismegerelateerde symptomen steeds verder verminderden, terwijl dit bij de kinderen die aan de reguliere interventie hadden deelgenomen niet te zien was. Het is dus inderdaad zeer effectief om ESDM in te zetten zodra de eerste symptomen van autisme zich voordoen.
 
Beter voor het kind en de maatschappij
Natuurlijk is het hoofddoel van therapieën als ESDM dat kinderen met een autismespectrumstoornis een hogere kwaliteit van leven hebben. Een vroegtijdige interventie kan hieraan een grote bijdrage leveren. Bijkomend effect is dat de toegenomen communicatieve vaardigheden ervoor zorgen dat deze kinderen ook in de toekomst beter in staat zullen zijn met anderen te communiceren. Hierdoor neemt hun zelfredzaamheid toe en kunnen zij op hoger niveau deelnemen aan het arbeidsproces. Niet alleen de kosten van de therapie zijn dus lager, maar zij zullen de rest van hun leven minder afhankelijk zijn van financiële steun. Een goede investering dus!
 
Komt u in uw werk als logopedist geregeld in contact met kinderen met een autismespectrumstoornis? Dan biedt Pro Education een aantal voor u zeer interessante cursussen, zoals de Cursus ASS - Basis of een vervolg hierop, speciaal gericht op pubersvroegsignalering of partner- en ouderbegeleiding. Wilt u zich diepgaand verdiepen in de materie, dan kunt u kiezen voor de Leergang ASS, waarin al deze onderwerpen aan bod komen.
 
Bron: vakbladvroeg.nl

Thema's

Thema's