Weinig activiteit in spraakcentrum tijdens praten

Thema's

Thema's

Weinig activiteit in spraakcentrum tijdens praten

Het centrum van Broca, ook wel het spraakcentrum van het brein genoemd, wordt actief bij taal en spreken. Ook wanneer mensen in stilte tegen zichzelf praten. Het gebied is tevens actief bij het denken aan en uitvoeren van lichaamsbewegingen. Het centrum van Broca is een onderdeel van de frontaalkwab en ligt bij rechtshandigen meestal in de linkerhersenhelft. Bij linkshandigen is dit niet altijd het geval.
 
Meting bij epilepsiepatiënten
Wetenschappers melden in tijdschrift PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA) dat dit gedeelte van het menselijk brein eigenlijk veel minder actief is dan tot nu toe werd gedacht. Als mensen praten, vertoont het centrum van Broca namelijk nauwelijks activiteit. Zij kwamen tot deze bevindingen door de hersenactiviteit van epilepsiepatiënten in kaart te brengen. In de hersens van deze patiënten waren elektroden geïmplanteerd om de ziekte te behandelen. Aan de hand van deze elektroden konden er nauwkeurige metingen worden gedaan in het centrum van Broca. De proefpersonen moesten voor de meting woorden lezen en uitspreken. De meting toonde aan dat het spraakcentrum alleen actief werd vlak voordat de proefpersonen woorden uitspraken. Gedurende de articulatie zelf was er vrijwel geen activiteit meer.
 
Nieuwe bevindingen
Het centrum van Broca is dus actief op het moment dat we ons voorbereiden op een conversatie en bedenken wat we gaan zeggen, maar valt stil tijdens het moment dat er daadwerkelijk gesproken wordt. Deze bevindingen kunnen van invloed zijn op de behandeling van mensen die spraakproblemen hebben als gevolg van een beroerte of een andere aandoening in de hersenen. Zo kan er bij hersenchirurgie bijvoorbeeld beter bepaald worden om welk gebied het gaat. Of er kan specifieker gekeken worden naar het gebied dat complexe taal mogelijk maakt. De wetenschappers geven aan dat de nieuwe bevindingen hun kijk op het centrum van Broca veranderen. Volgens hen is het waarschijnlijk geen hersencentrum dat spraak dicteert, maar meer een gebied dat alle benodigde informatie coördineert en integreert.
 
Complexe taal
De unieke eigenschap van complexe taal, uitdrukken van klanken en gebruik van intonatie is iets waar maar weinig mensen bij stilstaan. Aangeboren afwijkingen of later ontstane problemen in de hersenen kunnen tot grote beperkingen leiden op het gebied van taal, spraak en stem. Pro Education heeft een uitgebreid aanbod opleidingen op het gebied van Logopedie waarmee u zich kunt verdiepen in specifieke technieken en methodes om beperkingen te behandelen.
 
Bron: NU

Thema's

Thema's