Zelfcheck kwaliteitstoets beschikbaar

Thema's

Thema's

Zelfcheck kwaliteitstoets beschikbaar

De zelfcheck kwaliteitstoets staat op de website van de NVLF. Met deze zelfcheck kunnen logopedisten de conceptcriteria kwaliteitstoets bekijken en controleren of hun praktijkvoering en methodisch handelen voldoen aan de eisen. Op de website van de NVLF, ikbenlogopedist.nl staat meer informatie. Hier staat ook een overzicht van de stappen die zijn gezet in de ontwikkeling van de kwaliteitstoets en een overzicht van veelgestelde vragen. (Bron: NVLF)

Thema's

Thema's